L’Occitane

Khởi nguồn từ vùng Haute-Provence nước Pháp, L'Occitane đã nuôi dưỡng một giá trị đơn thuần: tính xác thực, sự tôn trọng và sự cảm nhận từ những sản phẩm của mình.

Khởi nguồn từ vùng Haute-Provence nước Pháp, L’Occitane đã nuôi dưỡng một giá trị đơn thuần: tính xác thực, sự tôn trọng và sự cảm nhận từ những sản phẩm của mình.

Xem thêm