Vì sao Marilyn Monroe không thể sống thiếu son đỏ?

Không có son đỏ thì không có Marilyn Monroe. Harper's Bazaar giới thiệu những nguyên tắc thời trang đơn giản của nữ minh tinh quá cố.

Previous Next

Xem thêm